Regulations

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.PRODUCTS.CRYSTAL-PANEL.COM
I. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu www.products.crystal-panel.com jest Spółka działająca pod firmą SKL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608) przy ul. Błażeja  70E, REGON 301067675, NIP 9721195168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334391. Dokumenty rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem www.home.pl.

II. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np w celu kontaktu handlowego.